Accessibility Tools

 • el
 • en
 • hr
 • it
 • el
 • en
 • hr
 • it
 • O NAMA
  PREGLED PROJEKTA

  Ocean apsorbira oko 30% ugljičnog dioksida koji se ispušta u atmosferu izgaranjem fosilnih goriva. Kao rezultat toga, on postaje kiseliji, što utječe na život u moru. Porast razine mora zbog toplinskog širenja i otapanja kopnenih ledenih ploča i ledenjaka izlaže obalna područja većem riziku od erozije i olujnih valova. Projekt RoboAquaria, u skladu s horizontalnim prioritetom „Okoliš i borba protiv klimatskih promjena“, ima za cilj podizanje svijesti o izazovima okoliša i klimatskih promjena u vezi s morskim okolišem.

  Projekt je također u skladu s prioritetom „Rješavanje digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta”. Zbog zahtjeva koji proizlaze iz pandemije COVID-19 i razdoblja nakon pandemije, projektom će se povećati kapacitet i spremnost osnovnih i srednjih škola da se učinkovito podvrgnu digitalnoj transformaciji, promičući pedagošku uporabu obrazovne robotike.

  GLAVNI CILJ

  Projekt RoboAquaria bavit će se klimatskom krizom i poticati učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu uz korištenje robotskog akvarija.

  CILJEVI
  • izgraditi digitalne i  STEM vještine te razviti odgovorno ponašanje prema okolišu potrebno učiteljima osnovnih i srednjih škola za integraciju pedagoških metoda i tehnologija u školske programe.

  •  uključiti učenike osnovnih i srednjih škola u praktične STEAM aktivnosti i uključiti robotiku i kodiranje kako bi potaknuli njihovu digitalnu pismenost i poboljšali svoje samopouzdanje i samopoštovanje u STEM-u.

  IZVORI

  Metodološki okvir za provedbu pilot testiranja, Smjernice za nastavnike i vrednovanje
  Izvješće temeljeno na izradi pedagoških pristupa koji se mogu koristiti za razvoj odgovornog ponašanja učenika prema okolišu, pilot istraživanja za testiranje valjanosti RoboAquarije i najbolje prakse interdisciplinarne nastave u RoboAquaria okruženju, uključujući metodologiju i alate za ocjenjivanje.

  RoboAquaria Toolkit i teme lekcija
  Smjernice za usmjeravanje edukatora o tome kako izgraditi RoboAquarium i implementirati obrazovni kurikulum koji uključuje robotiku i zelene vještine.

  Alat za e-učenje i (OERs) planovi lekcija
  Pedagoški materijal s alatima proširene stvarnosti za edukaciju i podršku edukatorima u provedbi kurikuluma RoboAquaria i obrazovne robotike za STEAM i pomorsko obrazovanje.

  Komunikacija, diseminacija, iskorištavanje, preporuke politika
  nekoliko diseminacijskih inicijativa za promoviranje rezultata projekta, uz Izvješće o Preporukama politika stečenih iskustava, dobrih primjera i praksi, izazova i preporuka politika.

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089578
  Copyright © | Privacy policy